Räddningsreglerna är publicerade

Inlagt av Sebastian tis, 2014-01-28 03:07

Nu är årets Rescue regler publicerade!

Rescue A
Stora förändringar från förra året:

 • Ingen grön markering i intersections: Det kommer inte längre vara någon grön markering för intersections, utan nu kommer linjerna helt enkelt bara korsas.
 • Riktning på intersections: Intersections kan nu betyda antingen högersväng eller vänstersväng. Det kommer vara samma riktning genom hela banan och det kommer meddelas i förväg för varje bana vilken riktning som ska väljas.
 • Intersections i första rummet: Intersections kan nu förekomma även i startrummet, därmed kan de förekomma överallt förutom i evacuation room.
 • Korridor mellan rum: Det är inte längre garanterat att det är en korridor mellan rummen (fast i Sverige kommer inte konstruktionen på banorna ändras).
 • Nå fram till offret: Det ges nu 20 extra poäng bara roboten lyckas nå fram till och nudda offret.

Rescue B
Stora förändringar från förra året:

 • Ingen rumsindelning: Det finns inte längre någon indelning i "rum" på 4x4 eller 4x3 rutor med bara en dörröppning mellan, labyrinten kan alltså nu vara konstruerad hur som helst.
 • Checkpoints: Istället för att börja om i början av rummet (som inte finns längre) vid en lack of progress så används nu checkpoints, beståendes av silvriga rutor på marken. Roboten ska starta om på den senast besökta checkpointen och laget får själv bestämma startriktning.
 • Startposition: Startpositionen kan nu vara vilken som helst av de yttre rutorna i labyrinten, på båda våningarna. Positionen bestäms av domaren vid start. Startrutan är även alltid en checkpoint.
 • Svarta rutor: Svarta rutor måste backas rakt bakåt ut ifrån, roboten får inte svänga runt i dem.
 • Avstånd till offren: Avståndet ifrån offren som roboten måste vara inom för att få poäng för dem har ökats ifrån 10 cm till 15 cm.
 • Poäng: Extra poäng ges nu för varje ruta med speed bumps som roboten passerar, för att roboten tar sig upp för rampen, för att roboten tar sig ner för rampen och för varje checkpoint som roboten besöker (man kan inte få poäng för samma sak flera gånger).
 • Rescue Kits: Roboten får bära med sig 12 st "Rescue Kits" som kan bestå av t.ex ett knappcellsbatteri och en LED. Extra poäng ges för att lämna av dessa vid offrena.

Glöm inte att läsa igenom reglerna noga för att inte missa något!
Reglerna och poängprotokoll finns att ladda ned på den officiella RoboCup Junior sidan:
http://rcj.robocup.org/rescue.html

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04