Dansreglerna är publicerade!

Inlagt av Sebastian tis, 2014-02-25 18:24

Nu är årets regler för Dance till slut publicerade.

Det ser inte ut att vara några större ändringar ifrån förra årets regler, mest en del omformuleringar och förtydliganden.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04