Dansreglerna är också publicerade

Inlagt av Fredrik tis, 2015-02-10 18:57

Nu är 2015 års upplaga av Dance reglerna publicerade och det har skett en del ändringar.
Nedan följer de största förändringarna, men kom ihåg att noga läsa de nya reglerna för att se allt:

  • Den tillåtna, svartmarkerade ytan på scenen är nu 5x3.5 m stor.
  • Lag får ha två separata uppträdanden som bedömms separat, så länge samma robotar änvänds i de båda framträdanden.
  • Rekvisita som inte är robotar, t.ex. bakgrundsdekoration, tas ej med i bedömningen.
  • Linjeföljande lösningar belönas ej längre stort.
  • Bedömningsmall: Samma mall kommer att användas för alla framträdanden, ej längre skillnad på dans och teater etc.

Kom ihåg att även bedömningsmallen och intervjudokumentet ändras, se till att vara uppdaterad!
Väl mött!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04