Datum nästa år och åldersgränser

Inlagt av Fredrik lör, 2015-10-24 15:51

Hej!

Planeringen för 2016 års tävling har påbörjats! Vi kommer att arrangera den svenska finalen den 16e April i Linköping.
Sommaren 2016 kommer VM att gå av stapeln 30 Juni till 3 Juli i Leipzig, Tyskland.

Den 27e September hölls ett möte där den internationella kommittén beslutade att införa en lägsta åldergräns på 14 år för RoboCup Junior på VM. Detta för att de allra yngsta inte har haft ett så stort utbyte på de internationella tävlingarna. Det är svårt för dem att klara sig utan föräldrar långa dagar och dessutom är det svårt att prata med andra lag på grund av språkbarriärerna. Denna förändring kommer att införas stegvis fram till 2019.

Planen är att öka åldersgränsen med ett år i taget enligt:

  • 2016 (Tyskland) – 11 år
  • 2017 (Japan) – 12 år
  • 2018 (meddelas senare) – 13 år
  • 2019 (Australien) – 14 år

Dessutom har det förekommit problem med väldigt stora lag så de kommer att införa en maxgräns på hur stora lag vi får skicka till VM. Nu till sommaren kommer varje lag få skicka upp till 6 deltagare. Till 2019 kommer denna gräns att minskas till 4 deltagare per lag. Detta är inte inräknat lagledaren.
Det kommer också införas ett tak på antalet lag som kvalificerar sig till VM, så små länder med få deltagare i den nationella tävlingen kommer inte att få skicka lika många lag. Vi vill alltså sprida RoboCup i Sverige för att så många som möjligt ska få chansen att delta på VM! Ju fler som deltar i Sverige, desto fler får åka på VM.

Den internationella kommittén är noga med att understryka att dessa bestämmelser endast gäller VM. De kommer även i fortsättningen skriva regler för både Primary och Secondary och de stöttar alla nationella initiativ för att få yngre intresserade av teknik och robotik. Det är bara på VM som begränsningarna kommer införas eftersom de har sett att många yngre drabbas av föräldrar och lärare som mer eller mindre tvingar med barnen på långa resor till VM.
För de yngsta är det ofta en tillräckligt stor upplevelse att delta på regionala tävlingar!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04