Sammanfattning av ändringarna i OnStage (tidigare dance)

Inlagt av Rasmus tis, 2016-02-23 19:07

Det har inför årets upplaga gjorts en stor genomarbetning av reglerna och tävlingsupplägget. På denna sida försöker vi i den svenska organisationen belysa några av de största och viktigaste förändringarna som gjorts. Det är dock viktigt att samtliga lagmedlemmar är väl insatta i de fullständiga reglerna (de saker som är oförändrade från tidigare år tas inte upp här). Om olika uppgifter framkommer på denna sida och i de officiella reglerna så är det de officiella reglernas uppgifter som kommer att tillämpas, både på SM och i VM om inte annat uttryckligen anges.

 1. Namnbytet är ett sätt att betona att även andra former av scenframträdanden än dans är tillåtna och uppmuntras. Var kreativa.
 2. För att betona att fokus ska ligga på roboten har antalet lagmedlemmar på scenen begränsats till högst två åt gången. Rekvisita och scenografi har också förbjudits i de fall där de inte interagerar med roboten direkt.
 3. Ett tredje tävlingsmoment har införts i form av en öppen teknisk demonstration där lagen under 5 minuter får presentera och demonstrera de tekniska lösningarna i sin robot för domarna och publiken. Syftet är att ge laget möjlighet att visa vad som gör deras lösning unik och visa på tekniska detaljer som kanske inte syns lika tydligt under själva framträdandet. Även förmågan att kommunicera detta bedöms. Skillnaden mot intervjumomentet är att här bestämmer laget själva vad de vill prata om och bör ha förberett presentationen i förväg. Detta moment utgör 30 % av totalpoängen. Se poängprotokollet för mer detaljer. Powerpoint-presentationer, videoklipp, musik eller förinspelade kommentarer får användas. Under den tekniska demonstrationen får samtliga lagmedlemmar delta, men man bör räkna med att det enbart finns två mikrofoner att tillgå.
 4. Man har även valt att betona att samtliga lagmedlemmar bör ha en roll i den tekniska utvecklingen av roboten och ska vara beredd att svara på frågor om sitt bidrag till roboten under den tekniska intervjun. Detta kan annars leda till poängavdrag (se poängprotokoll).
 5. Laget måste ansöka om dispens från domarna för robotar som är högre än 1,5m (tidigare 2,5m).
 6. Lag i Primary klassen får fortsatt använda ”mattor” på scengolvet med riktmärken/linjer för roboten att orientera sig med. Linjeföljning i sig kommer dock inte att ges betydande poängpåslag (mer avancerade metoder kan dock göra det).
  [SM organisationens kommentar: att orientera sig med linjeföljning är dock bättre än att inte ha någon uppfattning om omgivningen, därför kommer detta att tas i beaktande på SM]
 7. Lag i Secondary klassen får inte använda dylika mattor. Istället får 4 orangea och 4 gröna cylinder markörer användas (se appendix till reglerna för instruktioner).
 8. Om laget använder musik under sitt uppträdande ska denna medtagas i fysisk form (helst på ett USB-minne) till tävlingen då internetanslutning inte kan garanteras.
  [SM organisationens kommentar: klipp ned ljudfilen till önskad längd i förväg så att det bara är för den som sköter ljudet att starta musiken].
 9. Robotarna uppmuntras att interagera med varandra och de mänskliga deltagarna. Dock får människorna endast vidröra roboten vid start. All annan fysisk kontakt ger poängavdrag. Dock uppmuntras annan form av interaktion med hjälp av robotens sensorer (dock ej trycksensor för människa-robot interaktion). I undantagsfall kan planerad fysisk kontakt vara tillåten men detta bör i så fall diskuteras med tävlingsledningen i god tid innan tävlingsstart.
 10. Man har förtydligat när poängavdrag ges för att roboten rör sig utanför scenen (när roboten inte längre har markkontakt innanför 4x3m arean).
 11. Det är inte tillåtet att återanvända robotar från tidigare år (med eller utan modifikationer). Inte heller att kopiera ett annat lags robotar (från detta eller tidigare år). Detta kommer att bestraffas av domarna.
 12. Postern är inte längre obligatorisk på VM men uppmuntras (på SM har vi aldrig haft krav på poster).
 13. På årets VM kommer man lägga samman det bästa av lagets två framträdanden med poängen från den öppna tekniska demonstrationen och den tekniska intervjun. Det kommer inte heller att genomföras finaler utan det lag som fått högst poäng i grundomgången står som vinnare. Detta innebär inga förändringar för SM (förutom tillägget av demonstrationen) då det är så vår tävling fungerat även tidigare.

Observera att vissa undantag från de internationella reglerna kan förekomma under SM. Dessa kommer att meddelas lagen så fort som möjligt, men absolut senast vid lagledarmötet på tävlingsdagens morgon. Det är därför av största vikt att samtliga lagledare är på plats för detta möte, då dessa eventuella regeländringar kommer att tillämpas oavsett om laget känner till dem eller inte. En sådan skillnad är att vi på SM inte kommer att kunna dela ut alla de priser som omnämns i reglerna.

Notera att det även genomförts en hel del förändringar i poängprotokollen. Poängprotokollen kan komma att modifieras något till SM men det kan ändå ge vissa indikationer på vad ni bör fokusera på.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04