Robotteknik till skolbarn

Inlagt av Fredrik lör, 2013-01-12 21:54

Jag sitter och läser om projektet "Robotteknik till skolbarn" som finansierades av robotdalen.

Sammanfattning av rapporten:

Internationella studier visar att Sverige i likhet med många andra länder har lärare i lägre årskurser som har en helt annan utbildningsbakgrund än teknik. Dessa lärare är i stort behov av stöd för att de skall kunna ge en intresseväckande undervisning i teknik. Tanken är att ”Robotteknik till skolbarn” - projektet ska vara en del av detta stöd.

Både i den nuvarande läroplanen samt den som är på förslag kan skönjas en tydlig pedagogisk tanke till exempelvis material som ”Lego Mindstorms Robotar”. Rapporten beskriver varför robotar fascinerar (inte bara) barn och varför robotteknik är speciellt lämpad för teknikundervisningen.

Som del av projektet analyserades två barnböcker om robotar och dess lämplighet som undervisningsmaterial till skolbarn. Som faktaböcker om robotar är de roliga och intressanta men barn får ingen person eller handling att identifiera sig med. Böckerna är inte heller tänkt som stöd till lärare som undervisar teknik.

Som alternativ till bokformen som är stark begränsad med tanken på det multi-mediala utbytet omkring Lego Mindstorms Robotar med mer än 1 million hemsidor och massor av youtube filmer valdes en interaktiv, webbaserade plattform som ”Community Website”. Tanken är att denna interaktiva hemsida ska kunna bli en mötesplats för lärare, föräldrar och barn som vill diskutera olika frågor och utbyta erfarenheter i samband med användningen av Lego Mindstorms och robotteknik till barn.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04