Räddningsreglerna är publicerade

Inlagt av Fredrik tis, 2013-01-22 12:46

Nu är årets Rescue regler publicerade!

Rescue A
Stora förändringar från förra året:

 • Intersections: Det kan förekomma korsningar där roboten måste välja rätt väg. Roboten ska alltid välja vägen längst till höger i en korsning. Korsningarna kommer alltid ha en grön markering.
 • Ändra riktning: Intersections medför att roboten kan behöva följa linjen baklänges, vilket innebär att den ska kunna åka nedför rampen. Eventuella hinder längsmed linjen ger även poäng baklänges.
 • Linje i rampen: Rampen ska alltid ha en svart linje.
 • Gap: Gapen kan vara upp till 30 cm om de ligger längsmed en vägg.
 • Sensorbegränsningar: Vissa färdiga linjeföljarsensorer är inte tillåtna i år. Fråga på det internationella forumet om du undrar om någon speciell sensor.
 • Position av victim och evacuation point: Både offret (Victim) och räddningsplattformen (Evacuation point) kan ändra position vid en Lack of Progress.
 • Väggar: Väggarna behöver inte vara högre än 10 cm.

Rescue B
Stora förändringar från förra året:

 • Temperaturen: Temperaturen kommer vara minst 10 grader högre än inomhustemperaturen.
 • Förprogrammering: Ni får inte ge någon information om labyrinten till roboten. Har ni någon speciell fråga om vad som är tillåtet eller inte så bör ni kontakta oss.
 • Offerpoäng: Offer som sitter på fristående väggar ger 25 poäng (oftast, se reglerna), medan offer på andra väggar ger 10 poäng.
 • Omstartsruta: Vid en Lack of Progress ska roboten starta om på den ruta som roboten senast kom in i rummet genom.
 • Väggar: Väggarna behöver inte vara högre än 15 cm.

Glöm inte att läsa igenom reglerna noga för att inte missa något!
Reglerna och poängprotokoll finns att ladda ned på den officiella RoboCup Junior sidan: http://rcj.robocup.org/rescue.html

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04