Tävlingsgrenar

I sverigefinalen i RoboCup Junior kommer man kunna tävla i följande klasser:

  • Rescue Line – Linjeföljning med en del hinder och avslutas med ”räddning” av silvriga bollar.
    • Utan ålderskrav
    • Med ålderskrav (över 12 år från och med 1 juli 2018)
  • Rescue Maze – Labyrintlösning i två våningar där uppvärmda ”offer” ska hittas.
  • onStage – Dans eller teater tillsammans med robotar.

Generella regler för alla klasser

Åldersgräns
RoboCupJunior riktar sig till grundskole- och gymnasieelever. Det finns ingen fast minsta åldersgräns, men eleverna förväntas kunna läsa (och därmed kunna skriva) program för sina robotar på egen hand, utan hjälp av vuxna. Personer som fyllt 20 år får inte delta i RoboCup Junior.
För att delta i de internationella tävlingarna är åldersgränsen väldigt noga och på VM får man inte vara yngre än 12 år, därav att vi har två ligor inom Rescue Line där man kan tävla utan åldersgränsen men inte vinna VM-platsen eller tävla inom åldersgränsen och ha chansen att vinna och få åka till VM.

Lagstorlek
Eftersom lagarbete är en av hörnpelarna inom RoboCup Junior måste ett lag bestå av fler än en deltagare för att kunna delta i tävlingar. På VM får ett lag som mest bestå av 4 deltagare i Rescue och 5 i onStage, men på SM är vi lite mer tillåtande. Som riktlinje kan nämnas att rescuelag brukar bestå av cirka tre elever och danslag av cirka fyra-fem elever.
Varken lagdeltagare eller robotar kan delas mellan flera lag.

Robotkommunikation
Robotar får inte använda någon form av trådlös kommunikation, förutom via Bluetooth klass 2 eller klass 3 (max 20 meter), eller via ZigBee. Lagen måste ansvara för robotens kommunikation och vi kan inte garantera att det finns lediga frekvenser i etern.
Det kan finnas ytterligare begränsningar i varje tävlingsgren, läs de officiella reglerna!