onStage

Regler

Vi kommer att använda de internationella reglerna för onStage.

Observera att vi i Sverige inte kommer ställa några krav på skriven dokumentation, affischer och liknande. Så ni kan bortse ifrån de punkterna i reglerna och behöver inte lägga ner tid på det (om ni inte vill förstås!).

Det går bra att fråga oss om tävlingen, så ska vi försöka svara så gott vi kan! Annars finns det ett internationellt community som brukar ha svar på regelfrågor!

Kolla gärna också introduktionskompendiet för onStage för hjälp att komma igång!

Sammanfattning

onStage är en gren som involverar ett stort mått av integration mellan människor och robotar. Den går ut på att laget tillsammans med en eller flera robotar visar upp ett estetiskt framträdande. I bedömningen kommer fokus att ligga på innovativ användning av teknik samt förståelse. Grenen öppnar upp för stor kreativitet, och få bidrag är varandra lika. onStage har anordnats i Sverige 2009-2010 samt 2013-2017.

Ett av uppträdandena på scen från SM 2013: