Registrering

Nu är registreringen öppen!

Har du frågor angående registreringen eller annat, kontakta ansvarig för lagkontakt (petrus@hoforsrobotforening.com)