Rescue Maze

Regler

Vi kommer att använda de internationella reglerna för Rescue Maze.

Observera att vi i Sverige inte kommer applicera punkt 4 ur reglerna, angående dokumentation och liknande. Så lägg inte ner massa tid på det (om ni inte verkligen vill förstås!).

Det går bra att fråga oss om tävlingen, så ska vi försöka svara så gott vi kan! Annars finns det ett internationellt community som brukar ha svar på regelfrågor!

Kolla gärna också introduktionskompendiet för Rescue för hjälp att komma igång! Det är mest riktat till Rescue Line, men mycket om själva arbetsgången är även applicerbart på Rescue Maze.

Sammanfattning

Rescue Maze går ut på att roboten ska leta sig fram genom en labyrint och söka efter värmekällor (offer) som finns fastsatta på väggarna utmed labyrinten. När roboten hittar ett sådant offer ska den signalera detta genom att blinka med en lampa.

Roboten får också extra poäng om den kan lämna ett räddningskit till offret. Labyrintens gångar är slumpmässigt utplacerade och förändras under tävlingsdagens gång, genom att väggarna flyttas. Under sökandet måste roboten även se till att inte åka in i farliga områden med svart golv, då detta ger minuspoäng. Slutligen, när hela labyrinten är genomsökt, ska roboten ta sig ut igen så fort som möjligt.

Skillnader från Rescue Line

Till skillnad från Rescue Line finns här ingen linje längs marken att följa. Roboten måste istället på egen hand söka sig igenom de gångar som finns i labyrinten. Ytterligare en skillnad är att det kan finnas fler än ett offer och att roboten här inte själv behöver genomföra någon form av fysisk räddning av offret, det räcker med att signalera vart det finns, eller lämna ett räddningskit.

Scenario

I Rescue Maze har man tagit katastrofområdet från Rescue Line ett steg närmare verkligheten. Scenariot är som följer:

En katastrof, exempelvis en jordbävning, har inträffat. Roboten skickas in i en byggnad (labyrint) som den inte varit i förut. Dess uppgift är att söka igenom hela byggnaden efter skadade offer (värmekällor fästa på väggarna) varvid den signalerar dess positioner så att de mänskliga räddningsarbetarna vet vart de finns. Samtidigt måste den se till att undvika de alltför raserade delarna där de själva kan komma till skada (representerade av svarta rutor). När roboten har försäkrat sig om att hela byggnaden är genomsökt och att alla offer är hittade ska den så fort som möjligt ta sig ut ur byggnaden igen.

Tips för att detektera offren

Eftersom offren utstrålar värme (ca 37 grader för att efterlikna mänsklig kroppsvärme) krävs någon form av värmesensor för att hitta dem. För er som använder LEGO Mindstorms så finns det särskilda värmesensorer som är utvecklade av andra företag och är fullt kompatibla med NXT. För er som byggt er robot från grunden finns en hel uppsjö av olika sensorer som kan användas.

Exempel på hur en Rescue Maze bana kan se ut: