RoboCup Junior

RoboCup Junior (RCJ) är en tekniktävling för ungdomar upp till och med 19 år. I RCJ får deltagarna en försmak på arbetsmetoder och förutsättningar som de senare kommer att möta i arbetslivet.

“Målet med RoboCup Junior är att öka intresset för teknik, likväl som förståelsen av samarbete i en anda av gemenskap, utveckling och positiv spänning!”

Denna tävling kommer i år genomföras i över 40 länder och varje lands segrare kvalificerar sig att åka till den stora världsfinalen i Bordeaux, Frankrike.

Det finns tre olika grenar inom RoboCup Junior, gemensamt är att alla kräver att lagen arbetar tillsammans för att lösa problemen.

 • Rescue
  Robotarna tävlar i ett påhittat katastrofområde, t.ex. en lavin eller en tsunami. De ska identifiera offer och helst även transportera det till ett säkert område.
 • onStage
  Eleverna ska själva koreografera och programmera robotar till att dansa i takt till musik. Stor vikt läggs vid kreativitet och fantasi!
 • Soccer
  Varje lag består av två robotar och reglerna påminner om vanlig fotboll. Det gäller att göra så många mål som möjligt med en boll som sänder ut IR-ljus. Denna gren arrangeras inte i Sverige (ännu?).

Syfte & Mål
RCJ är ett utbildningsinitiativ för grundskole- och gymnasieelever. Vi vill öka intresset för teknik och naturvetenskap i allmänhet och robotik i synnerhet. För att uppnå detta arrangerar vi tävlingar där elever får träna på att samarbeta i projekt och arbeta praktiskt med robotar.

RCJ skiljer sig på flera sätt från andra robotsatsningar för ungdomar:

 • Kunskap
  RCJ fokuserar mer på kunskap än på tävlingsmomentet.
 • Få begränsningar
  I RCJ behöver inte lagen använda sig av Lego eller någon annan produkt. De får blanda hur de vill och skapa egna delar till sina robotar!
 • Konsekvent
  Robotuppdragen är (i stort sett) desamma från år till år, vilket leder till en konsekvent miljö där elever kan utveckla mer och mer avancerade lösningar medan de lär sig mer av andra lag.
 • Verklighetsnära
  RCJ uppdragen: Fotboll, Räddning och Dans är verkliga. Det går att förstå vad som händer utan komplicerade förklaringar av reglerna.
 • Självgående robotar
  Eleverna lär sig mer om datorvetenskap och programmering i RCJ eftersom stor vikt läggs vid autonoma (inte fjärrstyrda) robotar.
 • Fortsättning finns
  RCJ kan ses som en ingång till det större RoboCup initiativet, där eleverna kan fortsätta att utveckla sina kunskaper inom teknik och robotik!

Bakgrund
De ursprungliga idéerna till RoboCup Junior kommer från Seymour Paperts utveckling av Logo, ett LISP baserat programmeringsspråk för barn. Papert, som arbetade på MIT, ville skapa en kreativ utvecklingsmiljö för barn. Bland annat genom att programmera hur en sköldpadda skulle röra sig på skärmen. Resultatet av sina studier av barns erfarenhet med Logo publicerade han i 1980 i boken ”Mindstorms”.

Papert och hans kollegor började experimentera med att koppla robotar till datorer som körde Logo, och fann att barn hade mycket lättare att relatera till en robot än till olika former av datamanipulation på en skärm.

Av en händelse läste vid denna tidpunkt LEGO:s chef i Danmark Paperts bok Mindstorms. Han intresserade sig för Logo och utvecklingen vid MIT, vilket ledde till att LEGO sponsrade ett utvecklingsprojekt där.
LEGO utvecklade sedan från grunden under 90-talet en produkt för marknaden baserad på denna forskning. 1998 föddes mikrodatorn RCX som var ett LEGO Mindstorms set, där namnet Mindstorms var inspirerat från Paperts bok. I och med detta uppfylldes Paperts ursprungliga vision, dvs. att barn inte bara kunde programmera en robot utan även att konstruera den själv.

Samtidigt lade Howard Gardner fram sin ”theory of multiple intelligences” som beskriver varje människa som en unik kombination av talanger som visar sig på olika sätt. Hans bok ”Frames of Mind” har varit extremt inflytelserik när det gäller utbildning och har bidragit till att fler elever får arbeta i projekt och lära sig att samarbeta mot ett gemensamt mål.

RoboCup Junior syftar till att förena dessa och andra idéer för att främja projektorienterad, lagbaserad utbildning, vilket ger barn med olika intressen och förmågor en möjlighet att välja sina egna utmaningar och samtidigt bidra till hela lagets framgång.